Functional Obedience Modul 2

Heel Right/Left Side & Stop

Course Fee:


1495kr / Dog Team.

Date & Time:


Tusedays:
1/3-22  18:00 - 21:00
8/3-22  18:00 - 21:00
15/3-22  18:00 - 21:00
22/3-22  18:00 - 21:00

Location:


 Comming Soon

Functional Obedience - Modul 2
Heel Right/Left Side & Stop

4 Weeks


Dernna modul är en fortsättning på modul 1 där vi lagt grunderna för denna modulen.

Målet med denna modulen är att hunden ska kunna följa föraren på vänster eller höger sida (eller båda) och när föraren stannar ska hunden stanna och sätta sig och invänta nytt kommando, hunden ska även på kommando stanna och förbli stående tills nästa kommando ges. Detta ska hunden klara i olika miljöer, in & ut genom dörrar, upp & ner i trappor och bland människor. 


Du kommer även i denna modul att få en detaljerad träningsplan som kommer att anpassas efter dig och din hund. Du kommer bli intruducerad i ett träningssystem som kommer göra träningen både enklare och roligare.


Denna kurs är praktisk överlag men teoretiska diskussioner kommer att finnas. 


För att du och din hund ska få ut så mycket som möjligt av kursen så ska din hund vara motiverad av mat/godis.


I kursavgiften ingår kaffe/Te och lättare förtäring.


Förkunskaper: Funktionell Lydnad - Modul 1

Max antal deltagare: 8 ekipage.